arend ripping  

BLOG ZORGBOERDERIJEN door Arend Ripping

     
   

Waarom Samen? 1 april 2014

     

HOME

Waarom Samen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom zouden kleinschalige zorgondernemingen zich in een groter verband moeten organiseren? Verliezen ze dan niet een deel van hun kwaliteit? Wegen de voordelen op tegen de nadelen?


Deze vraag postte ik twee week geleden op de LinkedIn-groep AWBZ-Wmo. Er volgden veel reacties die me de moeite waard leken om samen te vatten in een blog.

In de reacties kwam een beeld naar voren van de kwaliteiten van kleinschalige zorgondernemingen (KZO). KZO’s hebben vaak een sterke identiteit en een duidelijke visie op zorg. Daarnaast kunnen deze ondernemingen de zorg voor een goedkoper tarief leveren dan de grote zorginstellingen. De kleinschaligheid geeft tevens een grotere flexibiliteit waardoor er sneller kan worden ingespeeld op veranderingen in de wetgeving of het werkveld. Door de beperkte overhead en de flexibele structuur vormen KZO’s interessante partners voor gemeenten omdat de behoeften eenvoudiger kunnen worden afgestemd.

Het voordeel van KZO’s, kleinschaligheid, is tegelijkertijd een nadeel. De kleinschaligheid maakt het voor gemeenten minder aantrekkelijk om met een KZO om tafel te gaan zitten. Als gemeenten vanaf 2015 moeten voorzien in de zorgvoorzieningen voor zorgbehoevenden dan wil ze niet met tig kleine organisaties om tafel. Helemaal niet als er het alternatief bestaat van één grote organisatie die in kan spelen op de behoeften van diverse doelgroepen. Om deze reden is het belangrijk dat KZO’s de handen in één slaan om zich gezamenlijk te presenteren naar gemeenten.

Gezamenlijke presentatie kan op velerlei manieren, van netwerkverbanden tot een coöperatie. Door een sterk blok te vormen kan een vuist worden gemaakt tegenover de grote zorginstellingen. In het georganiseerde verband kunnen de kwaliteiten van de KZO’s beter onder de aandacht worden gebracht. Door de gezamenlijke presentatie valt het bezwaar weg van de vele gesprekspartners aan de onderhandelingstafel bij de gemeente. Dat is wat de gemeenten willen.

Gemeenten hebben behoefte aan goede zorg voor de zorgvragers in de gemeente tegen een goede prijs. Dit kan echter niet betekenen dat ze met iedere KZO individueel om tafel gaat zitten. KZO’s kunnen gemeenten tegemoet komen door zich gezamenlijk te presenteren en eventueel een centrale toegang in te stellen. De gemeente kan dan zorg inkopen bij de coöperatie (of andere organisatievorm).

Het enige nadeel dat wordt genoemd in de reacties is dat een KZO enige eigenheid inlevert wanneer ze lid wordt van een groter verband. Dit wordt echter ook direct sterk gerelativeerd, want de onderneming kan kiezen op welke gebieden ze wil samenwerken en op welke niet. Ook de overheadskosten van het verband worden bepaalt door de aangesloten leden.

Kortom: klein is het nieuwe groot, laten we de handen in een slaan en een vuist maken tegen de grote jongens. Wij kunnen het beter.

     

OVERIG