arend ripping  

BLOG ZORGBOERDERIJEN door Arend Ripping

     
   

De BVK-Wat? 14 februari 2014

     

HOME

BVK-Wat?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik werd onlangs benaderd of ik plaats wilde nemen in een commissie van de BVKZ. ‘De BVK-Wat?’ vroeg ik me af. Ik ben op de hoogte van het bestaan van de landelijke georganiseerde Federatie Landbouw & Zorg (FLZ) en van de regionale Zorg Coöperatie Noord (Friesland), maar van de BVKZ had ik nog nooit gehoord. Ik ben dus maar eens op verkenning uitgegaan naar wat de BVKZ doet en wat voor plannen ze heeft. Want plaatsnemen in een commissie vind ik leuk, maar geheel willekeurig doe ik het niet.

De BVKZ staat voor Branchevereniging Kleinschalige Zorg. Ze is een sinds 2011 landelijk opererende organisatie die als overkoepelend orgaan wil fungeren voor alle ondernemers in de kleinschalige zorg. Naast de vele voordelen die kleinschalige zorginstellingen hebben (creativiteit, innovatief, etc.) hebben ze één groot nadeel: ze kunnen zichzelf slecht voor het voetlicht brengen op regionale en nationale schaal. Dit klinkt aannemelijk en heeft inderdaad nadelen. Want door de gebrekkige vertegenwoordiging gaat er weinig invloed uit van kleine zorginstellingen en kunnen ze slecht een vuist maken tegenover de kolossen van landelijk georganiseerde instellingen.
Lokaal lukt het vaak nog wel om gezien te worden doordat een aantal ambtenaren zich betrokken voelt bij deze mooie initiatieven. Regionaal wordt het vaak al lastiger, hoewel daar organisaties als Zorg Coöperatie Noord ontstaan.
Op landelijk niveau is er naast BVKZ echter geen organisatie die zich inzet voor kleinschalige zorgondernemers en hen vertegenwoordigt. Zorgboerderijen kunnen zich aansluiten bij FLZ/BEZINN*, maar deze is alleen toegankelijk voor zorgboerderijen en dus voor overheden minder interessant omdat ze een aantal vormen van hulpverlening niet kan bieden.

Waarom is de BVKZ interessant voor zorgboerderijen?  Ik denk dat de BVKZ interessant wordt voor overheden wanneer ze een zo groot mogelijk deel van de kleine zorginstellingen vertegenwoordigd. Op hetzelfde moment wordt ze ook interessant voor die kleine zorginstellingen, want ze kunnen dan gezamenlijk invloed uitoefenen op de lokale en nationale overheden. Voordat de BVKZ de omvang heeft om relevante invloed uit te kunnen oefenen dienen de kleine zorginstellingen wel de stap te nemen om zich bij de vereniging aan te sluiten.

De commissie waarvoor ik ben gevraagd gaat over de ledenadministratie. Het belang van de BVKZ onder de aandacht brengen bij potentiële leden en hen overreden zich aan te sluiten is één van de belangrijke doelen. Met het schrijven van deze blog ben ik hier al mee bezig,… Ik denk dat ik plaatsneem in de commissie.

*BEZINN is de naam voor FLZ in de noordelijke drie provincies

 

     

OVERIG