foto elzensingel onderhoud

 

ELZENSINGELS: ONDERHOUD

> Home

> Zorgboerderij

> Houtvergassing

> Elzensingels

- Geschiedenis

schema elzensingel 1

Onderhoud van de Elzensingels
> Rondom de percelen van Elzenhiem staat ongeveer 7500 meter elzensingel. Elke 21 jaar worden de singels gekapt. Dit komt neer op zo'n 360 meter singel per jaar.
schema elzensingel 2
3-4 jaar
> De eerste jaren na volledige terugkap hoeft er nog niet veel onderhoud te worden gepleegd. Zo nu en dan wordt er een beetje bijgesnoeid om de afrastering vrij te houden van takken. Elke stobbe krijgt na volledig terugsnoeien zo'n 15 tot 25 nieuwe uitlopers.
schema elzensingel 3
Na 7 jaar
> Na zeven jaar zijn de de uitlopers (loten) ongeveer zes meter hoog. Er zijn dan 8 tot 12 hoofdloten. De loten steken ongeveer twee meter over de afrastering heen. Al deze overhangende loten worden 15 cm boven de stobbe weggezaagd. Overhangende takken worden tot vier meter hoogte afgezaagd.

schema elzensingel 4
Na 14 jaar
> Na veertien jaar zijn de elzen zo'n 8 tot 12 meter hoog. Per stobbe zijn nog 6 tot 10 hoofdloten aanwezig. De singel is nu ongeveer 4 meter breed. Uitlopers die over de afrastering hangen worden verwijderd ook de overhangende takken worden tot een hoogte van vier meter weggehaald. Over het algemeen blijven er per stobbe nu nog 5 tot 6 hoofdloten staan.

schema elzensingel 5
Eindkap
> Na 21 jaar staan er per stobbe 3 tot 6 bomen en een aantal kleinere uitlopers. Bij het kappen wordt geprobeerd om mooie struiken zoals de meidoorn of solitaire bomen (es of eik) nog een periode van 21 jaar te laten staan. Na het kappen kan de sloot weer worden schoongemaakt.

Het kapseizoen van de singels loopt globaal van midden oktober tot eind maart.

 

Uit: 'It Kolummer Grien', Bedrijfslandschapsplan A. Ripping, Beetsterzwaag, februari 2002
Afbeeldingen: A. Ripping