MISSIE & VISIE

> Home

> Zorgboerderij

- missie&visie

- impressie

- foto's

> Houtvergassing

> Elzensingels

- Geschiedenis

> Contact

Missie
Elzenhiem wil goede zorg dragen voor mens, dier en landschap dit is dan ook ons motto: ‘Zorg voor mens, dier en landschap’.

Visie
Elzenhiem is een plek waar mensen met een beperking een plek vinden om samen te werken en het leven te delen.

Wij geloven dat Elzenhiem een prachtige plek biedt aan de deelnemers om uitgedaagd te worden op verschillende vlakken van hun persoonlijkheid. Het leven op de boerderij geeft een dagritme door de vaste pauzes en doordat er nauw met de natuur, dus het ritme van de seizoenen wordt gewerkt. Dit creëert rust en regelmaat. Dit veilige voorspelbare kader biedt mogelijkheden om nieuwe dingen te leren.

Wij geloven dat het werken met dieren rustgevend kan werken voor de deelnemers. Soms zijn er mensen in ons leven die ons pijn hebben gedaan, die op ons neerkeken of die dingen van ons verwachtten die we niet konden. Dieren doen dit niet en bieden een veilige werkomgeving. Je krijgt hooguit een koeienlik.

Wij geloven dat ieder mens in het leven probeert te ontdekken wat zijn of haar mogelijkheden zijn en wat hij of zij wil doen in het leven. Op deze zoektocht komen we naast onze mogelijkheden ook onze beperkingen tegen. Onze beperkingen vragen om acceptatie zodat we ze goed kunnen inpassen in onze plannen, zodat we anderen om hulp kunnen vragen. Op Elzenhiem willen we een plek bieden waar beperkingen niet worden veroordeeld of weggestopt, maar waar ze worden geaccepteerd en waar ondersteuning wordt geboden zodat er verder kan worden gekeken naar wat er wel mogelijk is.

Wij geloven dat het leven veel mooier is wanneer we erop uittrekken om nieuwe dingen te ontdekken dan wanneer we op dezelfde plek blijven zitten. We dagen onze deelnemers uit om langzaam, op een bij hun passend tempo, grenzen te verleggen en nieuwe dingen te leren.